• Moto:

  Nadřízený se ptá pracovníka: "Co myslíte, že je základní problém v naší firmě: nevědomost nebo nezájem?"
  Pracovník: "Nevím, a ani mě to nezajímá."

  * * *


 • Pozvánka na členskou schůzi KSLP – České společnosti pro zaměstnaneckou participaci, z.s.

   

  Ve středu 1. února 2017 od 10:30 hodin se v budově Svazu českých a moravských výrobních družstev (5. patro, zasedací místnost E) na adrese Václavské náměstí 21, Praha l, koná členská schůze KSLP – České společnosti pro zaměstnaneckou participaci, z.s.

  Bližší informace naleznete v pozvánce (ve formátu PDF) – zde
  Zpráva o činnosti KSLP – České společnosti pro zaměstnaneckou participaci, z.s. v r. 2016 (ve formátu PDF) – zde
  Informace o konferenci k aktuálním trendům v ekonomické demokracii (ve formátu PDF) – zde
  Výtah z recenzí ing. Švihlíkové a dr. Fialy publikace „Ekonomická demokracie: teorie a praxe“ (ve formátu PDF) – zde

  Ekonomická demokracie: teorie a praxe (obálka)
  Ekonomická demokracie: teorie a praxe (obálka)

  Ekonomická demokracie: teorie a praxe (leták)
  Ekonomická demokracie: teorie a praxe (leták)

  Program konference:  Ekonomická demokracie – aktuální trendy (1. února 2017) – zde

  *  *  *


 • Oznámení

  Dne 31. října 2016 ukončil provozovatel webhostingu Webzdarma.cz provoz redakčního systému Blog.webzdarma.cz bez možnosti automatické konverze dosavadního obsahu na nový redakční systém WordPress. V důsledku toho běží stránky webu kslp.blgz.cz (www.kslp.blgz.cz) resp. kslp.info (www.kslp.info) od 1. listopadu 2016 na novém redakčním systému, který však neposkytuje ekvivalent původní šablony. Současný stav stránek je pracovní verzí (část obsahu zatím chybí), která bude postupně co do obsahu doplněna a dle možností redakčního systému WordPress přizpůsobena původnímu vzhledu. Tímto se omlouvám za současný vzhled webu (bohužel připomínající pohřební ústav).

  Webmaster, 3. listopadu 2016

  * * *

  Statická (neměnná, needitovatelná) kopie původního webu (pořízená k datu 15. srpna 2016) je uložena zde:
  http://kslp.blgz.cz/old_web/www.kslp.info/index.html

  Webmaster, 4. listopadu 2016

  * * *

   


 • Pour Féliciter 2016

   * * *pf2016_359x202* * *

  Optimista zůstává vzhůru do půlnoci, aby viděl příchod nového roku.
  Pesimista zůstává vzhůru proto, aby se ujistil, že starý rok opravdu odešel.

  * * *

  Nechť všechny vaše problémy v novém roce trvají stejně dlouho jako vaše novoroční předsevzetí.

  * * *

  Alkohol je náš největší nepřítel, ale na Silvestra se človek musí smířit i se svým největším nepřítelem.
  Alkohol je metla lidstva, ale zametat se musí.

  * * *

  Možná vás překvapí, že zkratka PF je čistě český fenomén, který nikde jinde (snad kromě Slovenska) nenajdete. Zkratka je odvozena z francouzského Pour féliciter – „pro štěstí“. Zkratka PF je vynálezem hraběte Chotka z Chotkova a Vojnína.
  Místo aby podle zavedených zvyklostí přijímal k novému roku zdvořilostní návštěvy, začal rozesílat na počátku 19. století blahopřejné lístky. Říkalo se jim omluvenky a zdobil je hezký obrázek. Zdání světovosti vytvořil hrabě doplněním textu přáním ve francouzštině, jazyku diplomatů, šlechty, vzdělanců a vůbec všech lepších lidí.

  Zdroj: http://www.originalni-pf.cz/index.htm

  * * *


 • Dokumenty ze shromáždění členů a delegátů KSLP – České společnosti pro zaměstnaneckou participaci, z.s., konaného dne 5. prosince 2015

  Dopis členům KSLP ze dne 16.12.2015
  Dokument PDF

  Zápis ze shromáždění členů a delegátů KSLP – České společnosti pro zaměstnaneckou participaci, z.s., konaného dne 5.12.2015 v zasedací místnosti SČMVD v Praze
  Dokument PDF

  Usnesení shromáždění členů a delegátů KSLP – České společnosti pro zaměstnaneckou participaci, z.s. ze dne 5.12.2015
  Dokument PDF

  Zpráva kontrolní komise ke zprávě o hospodaření KSLP – České společnosti pro zaměstnaneckou participaci, z.s.
  Dokument PDF

  Stanovy KSLP – České společnosti pro zaměstnaneckou participaci, z.s., schválené 5.12.2015
  Dokument PDF


 • Pozvánka na shromáždění členů a delegátů KSLP – České společnosti pro zaměstnaneckou participaci, z.s.

  V sobotu 5. prosince 2015 od 10.00 hodin se v budově Svazu českých a moravských výrobních družstev (4. patro, zasedací místnost B) na adrese Václavské náměstí 21, Praha 1, koná shromáždění členů a delegátů KSLP – České společnosti pro zaměstnaneckou participaci, z.s.

  Bližší informace naleznete v pozvánce (ve formátu PDF) – zde
  Návrh nových stanov KSLP (ve formátu PDF) – zde
  Rozšířený obsah připravované publikace (ve formátu PDF) – zde